IFC og 2D-symboler på dører

Mange er nok ikke klar over at også 2D-symboler kan følge med en IFC-fil. En 3D-modell gir ikke alltid god nok forståelse av funksjoner eller egenskaper elementer og objekter har, dette gjelder kanskje spesielt dører og hvilken slagreting disse har (se også egen artikkel om IFC og slagretning). 

 

Reglene for hvordan dette skal håndteres i IFC-standarden finner man beskrevet under IfcAnnotation og gjelder også for annen informasjon slik som tekst og linjer etc. 

mceclip0.png

Det er viktig at verktøyet man benytter for å se eller gjenbruke IFC-filene har støtte for ifcAnnotation og viser dette på korrekt måte. I eksemplet over er det benyttet en gratis Viewer som heter BIMvisionog som har støtte for dette mceclip1.png

Slik ser det ut originalt i Archicad

 

mceclip2.png

I eksemplet over er samme IFC-fil åpnet i Solibri og her vises det ikke på lik måte. Dette er fordi at Solibri ikke støtter ifcAnnotation men heller tegner opp sine egne symbol ut fra definisjonen som den finner i IfcDoorTypeOperationEnum. Resultatet er at enkelte dører viser feil symbol og som oftest vil dette være på  dobbeltdører eller dører med sidefelt etc.

mceclip6.png

Her er IFC-filen importert i Revit og det vises med korrekte 2D-symbol, noe som letter forståelsen og gjenbruken av filer mellom BIM-programmene.

 

mceclip4.png

I Archicad er det innstilt i IFC-oversetteren at 2D-symboler skal være med i eksporten under valget "Model Filter". Om du har en fil, som er startet i eldre versjoner kan det være lurt å sjekke at dette er innstilt riktig.

mceclip5.png

 

i Revit finner du et tilsvarende valg for 2D under Export og IFC

mceclip0.png

 

Om du benytter andre verktøy og ønsker å teste en IFC-fil, kan du laste ned eksemplet fra artikkelen i linken i bunnen av denne siden

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer