"Bruk grid" reagerer ikke

En svært nyttig funksjon i konstruksjonsverktøyet ArchiFrame er "Bruk grid". Funksjonen lar deg generere stendere og bjelkelag langs Archicads bakgrunnsgrid, slik at du kan være sikker på at bæring føres direkte helt fra taket, gjennom etasjene og ned til fundamentet.  Snag_19e545c.png
"Bruk grid" i et rett arbeidsmiljø

Men dersom man har en rotasjon av arbeidsmiljøet i Archicad vil ikke denne funksjonen virke uten videre.Snag_1abb19f.png"Bruk grid" i et rotert arbeidsmiljø

Man har ofte et rotert arbeidsmilijø dersom man har en georeferert modell, og derfor er det nyttig å vite om følgende tips:

På menylinjen, gå til View > Grid & Editing Plane Options > Set Rotated Grid
Du blir nå bedt om å sette ut en linje som definerer nytt nullpunkt og ny rotasjon for bakgrunnsgrid, som igjen ArchiFrame vil oppfatte. Et godt utgangpunkt kan være å starte i et hjørne og trekke linjen langs bygget.

Snag_1b1a9e2.png
Set Rotated Grid

Deretter kan du generere bjelkelag/stendere på nytt og det vil legge seg langs gridsystemet. Snag_1b99941.png
Generer på nytt

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen