Rydde i Classifications

Har man for eksempel et eldre prosjekt som vekkes til live (migreres til nyere versjon) eller har kopiert inn elementer fra et eldre prosjekt, kan det oppstå problemer med klassifisering ved en eventuell IFC eksport. IFC skal kun inneholde ett Classificationsystem

Dersom prosjektet har kommet langt og det ikke er lang tid igjen før ferdigstillelse, anbefales det å forholde seg til den klassifiseringen som i hovedsak er benyttet. Dersom du allikevel ønsker å ta i bruk en annen klassifisering kan du følge stegene under.

OBS! Før du begynner å gjøre endringene som er beskrevet i denne artikkel lag backup/kopi av prosjektet, også av Hotlinkede filer!

Har du Hotlinks i prosjektet, start kontroll/omgjøring av klassifiseringen i de filene først.

Hente inn klassifiseringen 

Det første du kan gjøre er å åpne Options > Classification Manager. Her kan du kontrollere hva som ligger inne av klassifiseringer. I eksempelet under kan du se at Archicad Classification 20 kun inneholder Wall, mens Classification 21 og v.2.0 ser tilsynelatende komplett ut. Dette forteller meg at prosjektet antakelig er startet i Archicad 21, at det er kopiert inn et veggelement fra Archicad 20, og at prosjektet er migrert til Archicad 23 eller nyere.
mceclip1.png

For å komplettere et klassifiseringssystem kan du trykke på importknappen (se bildet over) og finne templatefilen som hører til Archicadversjonen hvor klassifiseringen kommer fra. I dette eksempelet Archicad 25 (v 2.0).
mceclip2.png

Velg aktuell .tpl og trykk OK. Du vil da få spørsmål om du vil inkludere properties (egenskaper) som følger denne klassifiseringen. Som regel ønsker man å få med alt. Neste dialogboks spør hva du vil gjøre med dupliserte klassifiseringer. Har du allerede lagt inn mye informasjon på elementer med denne klassifiseringen kan du trykke Skip, hvis du vet at den er mangelfull kan du trykke Replace.
mceclip3.png mceclip4.png

Neste steg vil være å åpne Options > Property Manager. Her kan du hente inn properties på samme måte som beskrevet for Classifications.

Når dette er gjort kan du sjekke om du har riktig IFC-oversettere - Hentes også fra .tpl
Import IFC translators - Eldre video, men fortsatt aktuell.

Omklassifisering av elementer

For å omklassifisere kan man velge et og et element og endre i settingsboksen. 
Har man låste elementer i prosjektet må disse låses opp ved å gå til Edit > Locking > Unlock All.
Aktiverer man den nye klassifiseringen før man deaktiverer den gamle vil man unngå å miste informasjonen som er lagt inn på properties.

Har man veldig mye man vil omklassifisere kan man aktivere et verktøy (f.eks Wall Tool) og trykke Ctrl/cmd+A for å markere alle vegger, evt. bruke Find&Select (Ctrl/cmd+F), deretter gå til Edit Selection Set (Ctrl/cmd+Shift+T). Dette kan gjentas for alle verktøyene.

Etter all denne jobben er gjort bør du sjekke at følgende har ønsket klassifisering:

 

 

Andre nyttige relaterte artikler: 
IFC og geometriutfordringer 

Legge til parametre properties fra objekter for eksport i IFC 

IFC manual for mer avanserte innstillinger og valg 

Enkle grep for å strukturere og rydde filer 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer