Kalkulasjon og mengdeberegning fra 2D-tegninger i PDF- og DWG-format

Mange benytter i dag enkle programmer som kun tegner linjer og områder koblet med en formel for utregning av areal. Archicad er et fullverdig BIM-verktøy og gjør dette både mye raskere, men  gir også mer korrekte mengder.

Dette blant annet med å benytte bygningselementer som også innehar materialdata. I tillegg jobber man både med korrekt etasjestruktur og direkte på snitt og fasader. Dette er spesielt viktig for å ha kontroll på forskjeller mellom 2D-underlaget man har som underlag, noe som ofte ikke blir oppdaget i andre verktøy. Om man benyttes sjiktbasert kontruskjoner kan man også få ut enkeltvis materlalmengder.

Mengdene kan så sorteres etter blant annet NS 3451, etasjer elementtype og material etc.  og inneholde den data man selv ønsker liste ut.

 

Med støtte for mer enn 40 forskjellige filformater kan man eksportere direkte til kalkyleverktøy både som BIM/IFC-fil men også f.eks. Excel etc. Har man kontrollert alle mål godt nok, kan man også ta det videre til prefabrikasjon med precut, element og modulproduksjon.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen