Kalkulasjon og mengdeberegning fra IFC-filer

Det er stor forskjell på hvordan de forskjellige programmene regner ut eller tolker mengder i fra en IFC-fil I standarden for IFC fra buildingSMART er det regler for hvordan disse skal skal regnes ut for de forskjellige elementene ved eksport til IFC. Men de fleste regner faktisk ikke helt riktig eller nøyaktig nok, dette kan få følger for bestilling av materialer til byggeplassen, økt avfall og kostnader etc.

 

 

De standardiserte mengden legges under Base Quanteties og kan leses ved å markere et element i de fleste Viewere. Noen programmer regner også ut egne mengder og i f.eks. Solibri kan man gjøre en ITO som sammenligner begge.  Archicad kan med sin unike og ledende IFC-omplemnetering oversette IFC-modeller til redigerbare bygningselementer og også regne mengder for hvert eneste sjikt i f.eks. en vegg. 

 

 

I denne linken kan man lese mer om hvordan mengder for en vegg regnes ut i IFC 2x3 versjonen . 

 

Det tar 30 sekunder å åpne denne IFC-filen, da er også alle mengder for vegger, dekker, tak og søyler etc. regnet ut.

Alle som har jobbet aktivt med BIM og IFC-filer, vet at de sjeldent eller aldri er modellert slik som det faktisk konstrueres. Man er derfor helt avhengig av å ha et fullverdig BIM-program som både kan redigere, rydde og legge til nye konstruksjoner. Spesielt gjelder dette i tidligfase, for da er modellene man får, enten veldig enkle eller faktisk gjort feil og man kan ikke uten videre da stole på mengdene. Det er derfor lite egnet til å ta videre som underlag for tilbudsregning, inn i kalkyleprogram eller for underlag til prefab etc. Archicad skiller seg helt klart ut blant BIM-programmene på markedet, både i forhold til brukervennlighet, innhold og ferdige norske tilpasninger, men også på hvor effektivt og mye data man enkelt kan høste eller legge til i modellene. Archicad er regnet som ledende i verden på openBIM og IFC-standarden og håndterer i tillegg mer enn 40 filformater totalt. Dette, sammen med unike verktøy og funksjoner, gjør det også til det mest effektive for mengdeberegning fra 2D-tegninger.   

 

mceclip1.png

Det kan lønne seg å lage sin egen malfil (.tpl) som inneholder ferdige oppsett for IFC-import og materialer man ønsker å benytte etc. Før man åpner en IFC-fil åpner man sin egen mal (template) først og så vil det være den som benyttes ved åpningen av neste IFC-fil også. Slik kan man ha egne skjema, tittelfelt, importvalg og attributer for bygningsmaterialer etc. som benyttes til å rydde og strukturere IFC-filen og dataene man vil hente ut.

mceclip2.png

Eksempel på å legge inn eget materialbibliotek, her kan man også legge på produktdata som man ønsker slik som Produsent, kvalitet og NOBB nr. 

mceclip3.png

Miljødata slik som Embodied Carbon etc. kan også legges til.

 

mceclip1.png

IFC-oversetter: Lagstruktur oversettes fra i dette eksemplet Revit til NS3451 i Archicad. Tips er å benytte Solibri til å se hva som er på de forskjellige lag i IFC-filen for så mappe de mot riktig i Archicad.

 

mceclip2.png

I IFC-oversetteren kan man også velge å enten overskrive helt de materialer som kommer fra IFC-filen, eller at man benytter Archicads materialer som utgangspunkt men beholder farger og navn fra IFC-filen.

Alt kan her skreddersys til eget formål og ønsker, slik at det automatisk oversettes og kan gjenbrukes i de forskjellige prosjekt..

 

Artikkelen er under arbeid og vil oppdateres i fremtiden.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen