Oppdatert til Archicad 25 oppdatering 2

Vår anbefaling er å alltid være oppdatert til siste hotfix

Nedenfor finner du en nødløsning om hvordan man kan gå frem om man av enkelte årsaker velger å ikke følge vår anbefaling. 

Med Archicad 25 oppdatering 2, vil man få opp følgende varsel når man trykker lagre, på filer som man har fra Archicad 25 oppdatering 1. Årsaken for dette er at oppdatering 2 har store endringer i seg og kan nesten ses på som en ny versjon. Resultatet av å trykke "Overwrite" vil være at personer som ikke har oppdatert til oppdatering 2 enda, ikke vil få åpnet filen, og få melding om feil versjon. 

2021-12-13_08-29-07.jpg 

 

Får ikke åpnet fil i Archciad 25, feil versjon av Archicad

Hvis du har oppdatert til Archicad 25 med oppdatering 2(4013), vil du ikke ha mulighet til å åpne filen i tidligere utgaver av programmet (3011 og eldre). Årsaken til dette er at noen elementer knyttet til, for eksempel, soner og sonestempel i Archicad 25 oppdatering 2 ikke er kompatibelt med de tidligere utgavene. 

blobid1.png

 

Hvordan fikse dette

For å åpne filer lagret med Build 4013 eller nyere i en eldre Archicad Build, må man lagre filene som en Archicad 24 fil, og deretter migrere den til Archicad 25 30xx.

1. Stå i prosjektet (nyere Build), gå til File> Save as> select the file type: Archicad 24 Project (*.pln)

2. Åpne Archicad 25 30xx (eldre Build) og åpne filen.

 

NB! Alle elementer som er laget med de nye verktøyene i Archicad 25 Update 2, vil forsvinne i migrering til 24.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer