Få riktig etasjestruktur i IFC fra Levels i Revit

Innimellom opplever man å få IFC-filer fra Revit, som inneholder et altfor stort antall etasjer i forhold til hva som er avtalt i prosjektet. I Revit er det Levels som skaper etasjer, disse benyttes også ofte som en referanse til f.eks. gesimser, bjelkelag etc. 

mceclip0.png

I eksemplet over ser vi at det er mange uønskede Levels slik som f.eks. "OK drager Plan 02" i fra Revit som har blitt med ut til IFC og blitt klassifisert som IfcBuildingStorey, Det er kun etasjer som er avtalt å være etasjer i prosjektet som skal være med i eksporten til IFC. Les også mer om hvordan kontrollere etasjestruktur i IFC-filer her.

Mange vi er i kontakt med med som benytter Revit som prosjekteringsverktøy, er ikke klar over hvor enkelt det er å gjøre dette riktig. Når man er i en snittvisning, kan man helt enkelt markere den Level linjen man ønsker å endre og velge haken for "Building Story". Neste gang man eksporterer til IFC, er den ikke lenger med som en IfcBuildingStorey,

mceclip2.png

Dette står også godt forklart i Autodesk sin "IFC Revit Manual 2.0" på side 21 som du finner her.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer