Slik kontrollerer du etasjehøyder i en IFC-fil

Kontroller etasjehøyder

Om du eller andre opplever at f.eks. etasjehøyden på IFC-filene ikke stemmer helt når den importeres inn i det programmet du skal bruke filen i, kan man gjøre en enkel kontroll i Solibri (Anywhere eller Office). Om du ikke har Solibri allerede, finner du en link til gratis utgaven i vår oversikt over gratis IFC Viewere.

Dette bør for øvrig være fast prosedyre før man tar inn en IFC-fil for første gang, uansett om du benytter Archicad, Revit eller Tekla etc. Dette gjelder også de første gangene man sender ut egne IFC-filer, for  hadde alle som skal dele IFC-filer vært flinke på dette ville man samlet kunne spart mange timer i mange av prosjektene.

Åpne filen i Solibri og velg en etasje og se under fanen Location for å vise Bottom Elevation (høydekote for etasjen) og Top Elevation for høyde til neste. Som en ekstra kontroll kan du også benytte koordinatstempelet (NB! dette sjekker kun elements posisjon, ikke selve etasjens høyde). Gå igjennom alle etasjer, eller de du mistenker kan være feil. Om det er korrekt i Solibri, er det nok mest sannsynlig noe som skjer når man importerer IFC-filen i programmet som skal benytte det som underlag. En typisk feil kan f.eks. være at IFC-filen linkes inn i et prosjekt og settes så ut på en etasje som har en annen kotehøyde enn IFC-filen etc. 

 

Sjekk også hvilke elementer som har tilhørighet til de enkelte etasjene.

mceclip1.png

Det kan også være lurt å samtidig sjekke hva som tilhører de enkelte etasjene, dette gjør du enkelt ved å høyreklikke på etasjen du vil se og velge "set to Selection Bascet

NB! Husk at Solibri ikke er fasiten til om alt er riktig eller galt i BIM-verden, men er lett å bruke og gir ofte et godt utgangspunkt for å sjekke slike ting. Men vi har en sjelden gang også opplevd at det har vært noe feil i selve IFC-filen på tross av at det tilsynelatende ser riktig ut i Solibri. Et godt råd at man sjekker i flere IFC-Viewere om det samme vises likt der også. Du kan lese om dette i denne artikkelen.

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer