PDF - Store filer

Opplever du at PDF- filen blir veldig stor eller treg ? 

Veldig ofte skyldes dette at man har mange komplekse Fills/skravurer og kanskje også en del bilder lagt inn med for høy oppløsning (de bør være ca. 150 dpi).

 

1. Skala

Vi ser at mange tar store tegninger i for eks.målestokk 1:50 og tvinger de til å bli 1.200 på Layoutene for å benytte mindre aksstørrelse. I Archicad er objekter etc. styrt etter skala og Model View Options (MVO), noe som betyr at mange objekter og elementer vil ha en større detaljeringsgrad i 1:50 enn det som vil være hensiktsmessig i for eks. 1:200. Dette skaper unødvendige mønster/skravur, samt svært mange ekstra linjer som ofte også ligger tett inntil hverandre etc. Dette vil påvirke både lesbarhet og også størrelsen på PDF-filene. 

Ikke benytt tegninger som er ment for f.eks. 1:50 visning til 1:100/200

 

 

Benytt også kun den PDF-driver som er innebygget, der er det egne innstillinger for for eks. komprimere bilder etc. Denne finner du som valg når det du er i Publisher eller velger Save As.

 

2. Ligger den i reelle koordinater i prosjektet?

Har dere noe langt unna modellen? Gjør en opprydding der du gjør alle lag synlig, samt låser de opp. Gå også til "Edit" menyen og "Locking" > "Unlock All" før du tar en "Fit to window" i hver etasje. Finner du noe langt utenfor, kontroller hva det er og ev.t slett eller flytt det ned til modellen. 

 

3. Fills/skravur

Har dere mange store fyll som er 20%, 50% eller 75% som benyttes for å få en dempet/dus effekt, kan disse med fordel erstattes med Forground/Backround (solid fills) da Archicad vil vektorisere (lage små linjer) for hver eneste prikk i fyllet (prikker er egentlig raster/bilder).

 

 

Det har blitt tatt noen grep i Norsk prosjekteringsmal for å unngå store filer. En av disse grepene som er gjort er at det er satt til default og benytte Isolasjon enkel for eksempel for å begrense antall streker og punkter i en tegning.

Under kan man se dette eksempelet, og hvordan når man ved å zome veldig langt inn kan man se forskjellen på enkel og detaljert. Her kan man se at i den detaljerte er det over 40 ulike streker som danner halvsirkelen mens i den enkle er det bare 4.

2021-10-04_13-21-24.jpg

2021-10-04_13-22-02.jpg

 

4. Linjetyper

Unngå linjetyper som egentlig består av mange linjer for å skape inntrykk av en tykkelse, sett heller en tykkelse ved hjelp av pennevalg og slå på "Show True Lineweight" for å se sann tykkelse i forhold til målestokk. Pass også på at man ikke har noen brukt penner som står med 0 i tykkelse.

 

5. Antall linjer

Pass også på at man ikke har veldig mange linjer, noe som ofte kommer fra linkede eller ekspoderte DWG-filer.

I eksemplet er det mer enn 13 000 polylinjer, noe som helt klart vil påvirke en eksport til PDF. Slett de som er unødvendige eller benytt "Unify" og/eller "Linework  Consolidation" NB! ved større mengder linjer, kan dette kreve mye av maskinkapasiteten din og låse programmet en liten periode.

 

6. Benytt PDF-driver som følger med Archicad

Denne er beregnet for tegninger og du finner den ved å velge "Save As" eller "Publisher" (NB! ikke Print)

 

 

  1. Unngå å lagre til PDF/A archive, ved å benytte Fonter (skrifttyper) som andre også alltid ha. Det gjelder for eksempel Arial, som kan regnes som standard i tegneverden. Den fungerer ut av boksen mellom Mac og PC, samt også i DWG/AutoCAD. Om man har egne Fonter og må ha de med ved å lagre til PDF/A archive, vil det øke filstørrelsen betraktelig.
  2. Slå av "Export Layers to PDF", dette reduserer kompleksiteten i PDF-filen. De fleste mottakere har ikke bruk for dette, da tegningen er spesifikke til formålet slik som arbeidstegning, møbleringsplan og himlingsplaner etc.
  3. Sirkler og buers oppløsning holder at det er 150 dpi
  4. Begrens bilders oppløsning til 150 dpi, dette er godt nok til vanlig tegningsproduksjon.  Er det renderinger/presentasjoner bør man øke det til 300 dpi + litt avhengig av formålet og da kun for de Layouter det gjelder.
  5. Velg "Compress all images", dette gjør at alle bilder blir konvertert til JPG -format og dermed ca. 80% mindre i størrelse.

 

Det fins også noen artikler på nettet om dette, f.eks.: 

Var denne artikkelen nyttig?
11 av 13 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen

Se mer