IFC og geometriutfordringer

I de fleste tilfeller lagres/publiseres IFC-filer fra Archicad med det som i den norske versjonen kalles «Standardeksport» Innstillingene i denne IFC Translatoren er forhåndsinnstilt av oss og vil egne seg for de fleste andre fag og for entreprenører/kalkulatører som skal regne mengder etc. Med denne oversetteren får man blant annet mulighet til å videre benytte og bearbeide IFC-filen i andre applikasjoner. På IFC språket kalles dette oppsettet for «Design Transfer»

IFC_geometri_kutt_mot_tak.png

I eksemplene over ser man hvordan vegger trimmet mot tak vises i forskjellige IFC-Viewere/programmer, i tillegg ser man også at modellen har litt ulike farger. Farger styres som regel av mottakerprogrammet og er heller ikke nødvendigvis en feil om det vises annerledes enn i originalfilen. I en av Viewerne vises det at vegger går igjennom tak og i tillegg er det noen utfordring med å vise vindu i veggen som stikker opp. Dette er altså ikke en feil i IFC-filen, men sier noe om hvor god programmet er til å vise riktig geometri. Det man kan lære ut av dette , er at om man ser et problem i sin egen programvare, skejj alltid også i en eller flere viewere om samme problem dukker opp der også.  Gjør dette til en fast regel før du sender inn mistanke om feil videre til programvareleverandørens support. Du finner link til forskjellige gratis IFC-Viewere her.

 

Hovedpoenget med Archicads «Standardeksport» er altså at filen blir mulig å redigere og bruke videre på en bedre måte. Men som man ser i eksemplene i denne artikkelen, er det ikke alle programmer som kan tolke og vise geometrien i en  «Design Transfer» modell korrekt automatisk. Om man f.eks. importerte filen i Revit ville det muligens være at vegger ikke var trimmet mot tak der også. Men i å med at Revit er såkalt "BIM Authoring tool" som kan redigere elementene, er dette enkelt å rydde opp i om man skal jobbe videre på filen. I en gratis Viewer er selvfølgelig slik redigering ikke mulig.

 

Har man kun behov for å visuelt "se på" eller referere IFC-filen inn, kan man lagre den med en IFC Translator som vi har gitt navnet «Eksport av korrekt geometrimodell». Denne benytter noe vi kaller Boundary Representation (Brep) og gjør hele IFC-filen om til en modell som beholder "riktig" geometri. Men denne modellen blir litt å regne som en stor plastelinaklump og egner seg ikke for å videre bearbeide/endre på i andre programmer. Filen er derfor kun ment som en referanse/link inn i andre programmer og metoden kalles på IFC språket for et «Reference View».

Tilsvarende valg for eksport av geometri til IFC finner man også i andre programmer, slik som f.eks. Revit.

Du kan lese mer om IFC og geometri her.

«Eksport av korrekt geometrimodell» er også oversetteren som bør benyttes ved svært kompleks geometri hvor det å bevare/se korrekt formgivning uansett program det åpnes i er svært viktig , slik som for dobbeltkrommede tiltede flater etc. Det samme har vi også erfaring med kan være en god metode for de med Revit MEP som ikke skal benytte rom som følger med filen (ifcSpace), men lager egne rom i Revit. 

IFC_geometririktig_modell.png

 

NB! I forhold til kommunikasjon med andre fag og gjenbruk av modeller, bør man være litt forsiktig med hvor avansert en «Complex Profile» bygges opp i Archicad. En vegg bør f.eks. ikke modelleres med andre bygningselementer enn det som naturlig hører til selve veggkonstruksjonen. Slikt som beslag etc. bær da gjørs som separat element, da disse vanskelig kan gjenskapes korrekt i andre programmer eller listes ut enkeltmengder av for en entreprenør. Ved mange komplekse elementer vil også filen kunne bli en del tyngre i IFC og det kan oppstå flere uønskede rare geometriproblemer i mottaker programmet. Blant annet har vi opplevd at Revit sliter med å vise symboler for dører og vinduer korrekt i planvisning, dette på tross for at det vises korrekt i andre programmer fra samme IFC-fil. Vurder derfor hva som er en naturlig del av elementet og hva som er separate bygningsdeler/fag som skal modelleres for seg selv.  

Var denne artikkelen nyttig?
7 av 9 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer