Vilkår for support på ArchiFrame

Servicekontrakt (VIP-avtale)

Vi har valgt å inkludere support for alle våre kunder med gyldig servicekontrakt (VIP-avtale), men dette forutsetter at man har gjennomført kurs i aktuelle spørsmål/tema (avtalen gjelder for ArchiFrame som benyttes på de tre siste versjonene av Archicad).

For andre produkter enn ArchiFrame, se egne kontrakter/avtaler om support er inkludert eller ikke (om ikke nærmere spesifisert i den enkelte kontrakt gjelder samme vilkår som beskrevet her også for disse).

 

Hva er Support

  • Det gis support på ArchiFrame som benyttes på de tre siste versjonene av Archicad og da tilsvarende pensum i det eller de kursene brukeren har deltatt på. Med dette forstås besvarelse av konkrete relevante spørsmål om bruken av Archicad og ArchiFrame.
  • Mer omfattende utredning, utvikling av kontormal/tilpasninger, scripting, programmering og lignende går under konsulenttjenester og inngår ikke i denne avtalen.

Kontakt oss

Send oss en henvendelse ved og klikke her hele døgnet eller på telefon 21 55 58 20 mellom 08:00-16:00.

Trenger dere konsulenthjelp, se vår oversikt over hva vi kan tilby og kontakt info.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen