Sortere skjema og lister (Interactive Schedules)

Når du setter opp et skjema selv eller tar kopi av et eksisterende skjema, kan du velge hvordan dette skal sortere seg under "Fields".

Snag_10f040cf.png

Sorter tittelfelt Snag_10ffaf01.png

På venstre side under Fields velger du rekkefølgen på feltene som er oppført i skjema. Bruk opp/ned pilene på venstre side til å flytte feltene opp eller ned. 

Snag_1095d21d.png

Sorter etter verdi Snag_10ff3cde.png

Her kan du velge om feltet skal ha stigende, synkende eller ingen rekkefølge. F.eks har du satt inn innerdører med ID-01 til ID-10, så kan du sortere skjema etter stigende eller synkende rekkefølge. Du kan også velge å ha feltet tomt. Da vil ikke skjema ta med dette feltet i sorteringen. 

Snag_109fbacc.png

Summer felt Snag_10fe6952.png

Velger du dette feltet summerer linjen opp mengden som er på valgt linje. Det kan f.eks være antall kvm vegger.

Snag_1108967c.png

Snag_10ee2552.png

 

Vis mengde Snag_10e80747.png

For å vise antall elementer velger du denne. Det kan f.eks være antall vegger totalt i prosjektet.

Snag_10bf340c.png

Snag_1103d7f2.png

 

Vis delsum Snag_10f4053a.png

Dette feltet vil vise sum eller mengde over hver enkelt gruppe av identiske elementer. 

Snag_10f3b6fa.png

Snag_11019209.png

 

 

Les mer  om hva sorteringstegnene betyr og hvordan du kan bruke de  i skjemaene dine på denne siden her.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen

Se mer