IFC og biblioteksobjekter i Teamwork/BIMcloud-prosjekter

Hvordan best håndtere IFC-filer og biblioteker, som blir opprettet ved import i Teamwork. (Hotlinking)

I Teamwork-prosjekter bør man ikke benytte «Embedded Library», dette grunnet at når man utfører «Send & Receive», hver gang vil måtte flytte store datamengder unødvendig mellom bruker og BIMcloud-serveren (kan utgjøre opptil flere GB med data). Vi anbefaler derfor at man i alle Teamwork-prosjekter innfører rutiner for å benytte «Linked Library» som standard.

 

1. Når man Hotlinker en IFC-fil får man spørsmål om hvilken metode for håndtering av «Library parts» man vil benytte, velg «External location».

mceclip2.png

NB! Man kan med fordel krysse av for Create Library Container File(.lcf)
Får du ikke opp denne dialogboksen?

 

mceclip3.png

2. Om dette er første gang man linker inn IFC-filer, så oppretter man en ny mappe for prosjektets IFC-biblioteker på et egnet sted på serveren. Denne skal benyttes til alle fremtidige biblioteksoppdateringer når man mottatt nye IFC-filer i prosjektet. Pass alltid på at stien peker til riktig mappe før du trykker «OK» og går videre.

3. Etter at selve IFC-filene er linket inn første gang, må man åpne «Manage BIMcloud Libraries» vinduet.

mceclip4.png

 

4. Velg riktig server (om du har tilgang til flere) og prosjektet det skal havne under, trykk så på «Upload a local Library to BIMcloud». Velg så den relevante biblioteksmappen som ble benyttet til å legge bibliotekene fra IFC-filen i. NB! Man må være en bruker med rettigheter/tilgang, snakk med din administrator av BIMcloud om du ikke har det.

mceclip5.png

 

5. Biblioteket ligger nå på BIMcloud-serveren under prosjektet og er klar til legges inn via Library Manager i Teamwork-filen.

 

mceclip6.png

 

6. De enkelte team-medlemmene trenger kun nå ta «Send & Receive» og første gangen vil hele biblioteket bli overført til brukerens maskin, ved neste oppdatering vil kun endringene bli overført. Dette vil gjøre tidsbruken ved «Send & Receive» betydelig raskere enn å måtte flytte denne dataen hver gang slik som med «Embedded».

 

Oppdatering bør utføres av den ansvarlige i teamet når det kommer nye IFC-filer

 

1. Når man oppdaterer IFC-filen som er Hotlinket inn, vil man få det samme spørsmålet som tidligere om hvor disse skal legges. Det er da veldig viktig at dette er stien til den samme mappen som vi opprinnelig la den i.

 

mceclip7.png

NB! Om man krysset av for Create Library Container File(.lcf)

bør man fortsette og benytte dette fremover ved oppdateringer.

 

2. Når alle Hotlinkene er oppdatert og du har valgt riktig sti til mappen som nevnt ovenfor, vil det ligge nye biblioteker fra hver IFC-fil i denne.

 

mceclip8.png

I eksemplet velger vi å sletter de «gamle» utgåtte!  Dette er for ryddighetens skyld, man kan for eksempel lage en mappe som heter utgått eller lignende, men vær obs på at man kun forholder seg til det nyeste biblioteket. Dette ser man ut fra navnet på mappen at alle blir navngitt med filnavn, dato og klokkeslett, i vårt eksempel har det også blitt Hotlinket inn en ny IFC-fil.

 

NB! vær svært nøye her med hva du sletter, slik at du ikke fjerner de nyeste eller biblioteker som ikke har blitt oppdatert.

 

3. Åpne «Manage BIMcloud Libraries» vinduet og klikk på «Update» knappen.

mceclip9.png

 

4. Finn den riktige mappen, og oppdater. NB! Det er viktig at denne i prosjektets levetid helst ikke bytter navn, for da må man gjennomføre hele prosessen på nytt helt fra start av.

 

5. Du får nå en melding som inneholder opplysninger om evt. endrede, slettede eler nye biblioeksobjekter.

 

mceclip10.png

 

6. Nå vil det kunne dukke opp en melding hos teammedlemmene om at det har skjedd en endring i bibliotek, velg da «reload», kjør så en «Send & Receive». Dette går nå svært mye raskere enn ved bruk av «Embedded Libraries»

 

Bruk av openBIM og IFC kan gi en rekke utfordringer når det gjelder kompleksitet og strukturering av filer/data. Vår anbefaling er man tenker nøye gjennom hvordan slike BIM-prosjekter struktureres, hvilke metoder som er best egnet og rutiner som skal/må benytte. Dette krever kunnskap, vi anbefaler derfor vårt to-dagers kurs i BIM/IFC og tilbyr også konsulenthjelp ved f.eks. oppstart etc.

 

Se oversikt over alle kommende kurs for mer informasjon om våre kurs og tjenester.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer