Vilkår for support på Archicad

VIP-avtale (Servicekontrakt)

Vi har valgt å inkludere support gratis for alle våre kunder med gyldig oppgraderingsavtale for Archicad (VIP-avtale) og som har gjennomført kurs i aktuelle spørsmål/tema i regi av oss.

 

Avtalen gjelder nyeste og de to foregående versjoner av Archicad.

"For andre produkter og utvidelser/add-ons for Archicad, gjelder egne kontrakter/avtaler og support for disse er ikke inkludert i VIP-avtalen for Archicad."

 

Hva regnes som support og hvordan løses det?

Vår primære oppgave er å hjelpe våre kunder videre på best mulig måte, til å selv bli i stand til å løse sine arbeidsoppgaver mer effektivt med bruk av Archicads verktøy og funksjoner.

 • Med support forstås hjelp til enkeltstående spørsmål om funksjonalitet og verktøy som bruker har blitt kurset i.
 • Spørsmål og veiledning om installasjon, lisensiering og operativsystem/maskinkrav,.
 • Hjelp til feilsøking etter tekniske problemer i programvaren
 • Support gis pr. telefon eller e-post, skjermdeling/fjernstyring av maskin vil kun benyttes dersom vår saksbehandler anser dette som helt nødvendig for å bedre kunne løse problemet.
 • Det vil i våre svar kunne henvises videre til gode opplærings-manualer eller tips om problemstillingene, slik som f.eks. fra vårt norske ressurssenter, brukermanualer, GRAPHISOFT Community, videoer eller andre dokumenter.

 

Hva er ikke inkludert?

 • At våre saksbehandlere/konsulenter utfører installasjon på kundenes maskiner eller server og gjennomgang av avanserte innstillinger nødvendig for dette.

 • Kurs/opplæring i f.eks. hvordan man detaljert steg for steg bruker et verktøy fra A til Å, eller løser en oppgave slik som f. eks. tegne komplekse takkonstruksjoner, lage egne rekkverk og objekter, eller best måte for prosjektoppstart/struktur.

 • Hjelp til oppsett for import og eksport av filer slik som DWG og IFC-filer etc. og kontroll av disse

 • Design, konstruksjons- og prosjekterings/tegnehjelp.

 • Utarbeidelse eller oppdatering av kontortilpassede maler og arbeidsprosesser.

 • Strukturering og rydding av prosjekter og filer, samt konvertere gamle filer til nyere versjoner.

 • Tilpasninger og oppsett av innhold og innstillinger i Archicad for enkeltbrukere/kunder, utover det som følger med som standard ved installasjon.

 

Kontakt oss:

Send oss en henvendelse ved og klikke her hele døgnet eller på telefon 21 55 58 20. Mandag er telefonen betjent mellom 09:00-16:00 og øvrige hverdager 08:00-16:00. Det vil være redusert bemanning ved høytider og i fellesferien. Om en henvendelse faller utenfor hva som regnes som support, vil man få  tilbakemelding om dette før vi evt. går videre med saken. Trenger dere konsulenthjelp, se vår oversikt over hva vi kan tilby.

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 12 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen