Flere dybder i snitt- og fasadeoppriss

Fasader og snitt hentes rett ut av BIM-modellen, men i motsetning til i 3D vil fasader vises som «flate» i oppriss. Dersom et bygg har mange sprang i fasadene, flyter ofte det som ligger lengre bak sammen med det som er lengst frem. I Archicad har man mulighet for å sette en ekstra dybde i et snitt eller en fasade og man kan velge å benytte f.eks. en gråtone på det som ligger lengst bak. Denne unike funksjonen hjelper til med å skape en dybdevirkning i opprisset, noe som igjen øker tydeligheten og forståelsen for de som leser tegninger.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer