Solid Element Operations

Denne funksjonen er også kjent som Bolsk Operasjon og benyttes i andre programmer som FormZ, 3D Studio, Microstation osv. Siden versjon 9 av Archicad har det vært mulig å benytte dette verktøyet til komplisert formgiving. I denne artikkelen skal vi belyse hvordan denne funksjonen kan benyttes praktisk i vanlig prosjektering.

Men vær OBS, bruk kun de relevante elementene i operasjonen(e). For eksempel; dekket i andre etasje vil ikke være relevant til å kutte i terrenget. Bruker man et helt bygg til å kutte i et terreng vil dette gjøre prosjektet ditt tregt og tungt å jobbe i.

Solid Element Operations finnes blant annet under Designmenyen eller ved å markere et element og høyreklikke.

mceclip0.png

For å kunne utføre en operasjon, må man bruke et element som operasjonen skal utføres på (Target), samt et element som tilfører eller trekker ifra (Operator). Det er viktig at man er OBS på hvilket lag disse ligger på samt hvilket Building Material elementene har og hvilken styrke de er satt på i forhold til hverandre. I den norske prosjekteringsmalen er det lagt inn et eget lag kalt Operatør Bolske Operasjoner og et eget Building Material kalt Operatør_Bolske operasjoner som er satt med høyeste styrke.

 

Eksempel 1 - Skape nye former
     1. En enkel firkant laget med dekkeverktøyet og med Sphereobjekter satt ut fra biblioteket.

 2. Legg det som skal være Operator på ‘Operatør Bolske Operasjoner’ laget som senere kan slås av og
gi dem building materialet Operatør_Bolske operasjoner.

     3. Marker dekket og velg Add as Target, klikk en gang utenfor for å avmarkere.

     4. Marker alle Sphere objektene og trykk på Add as Operator.

     5. Under Choose Operation, velg Subtraction.

     6. Trykk deretter på Execute knappen for å gjennomføre operasjonen.

     7. Skjul laget Operatør Bolske Operasjoner i lagkombinasjonen. NB! Slettes operatørene eller laget de ligger på vil dette oppheve den bolske operasjonen.

     8. Man har nå et ferdig resultat som man evt. kan lagre som et objekt eller bruke som det er.

mceclip4.png
Dette eksemplet viser hvordan man enkelt kan skape nye former og gir en forståelse av hvordan verktøyet fungerer. I de neste eksemplene tar vi for oss vanlige problemstillinger hvor dette kan brukes til å skape bedre, mer nøyaktig og raskere tegningsunderlag.


Eksempel 2 - Trimming av Tak
Til dette formålet kan man også bruke verktøyet Trim Elements to Roof/Shell som ligger under Design > Connect. Men dersom man for eksempel skal ha takoppløft, har mange Singel Plane tak som veggene går på tvers av og liknende kan det være mer gunstig å bruke Solid Element Operations for å få best resultat.

     1. Velg veggene som skal trimmes og sett en høyde som er høyere en taket.

mceclip6.pngmceclip5.png

     2. Marker taket og klikk på Add as Operator, avmarker.

Snag_1af31cd.png

     3. Marker veggene og klikk på Add as Target.

     4. Velg Subtraction with upwards extrusion

     5. Klikk på Execute.

mceclip0.png

Takvinkel kan nå fritt forandres opp eller ned uten at man må trimme veggene på nytt. Vær OBS på at resultatet her avhenger av veggens og takets Building Materialer og deres styrker i forhold til hverandre. Inneholder veggen for eksempel et Building Material som er sterkere enn alle i taket så vil veggen synes igjennom. Man kan enkelt kontrollere dette ved å markere veggene og/eller taket, deretter gå på Options > Element Attributes > Building Materials mceclip2.png. Materialene som er i bruk i de markerte elementene vil få en grønn utheving på listen som gjør det lettere å finne igjen de som er aktuelle.

mceclip1.png


Eksempel 3 - Trimming av vegg eller dekke mot trapp
Mange har behov for å kutte for eksempel en vegg som skal kle inn en trapp eller lignende. Dette kan enkelt gjøres med Solid Element Operations verktøyet.
For at operasjonen skal fungere må veggene eller dekket som skal trimmes være høyere enn trappen.
1. Marker trappen og klikk på Get Operator Elements, avmarker så trappen igjen.
2. Marker veggene eller dekket en ønsker å bruke og klikk på Get Target Elements.
3. Velg Subtraction with upwards extrusion under Choose Operation.
4. Klikk på Execute.

mceclip2.png

 

mceclip0.png

mceclip1.png
Dersom man endrer trappens høyde, vil dekket eller veggene følge etter. Vær OBS på at resultatet her avhenger av veggens og trappens Building Materialer og deres styrker i forhold til hverandre. Inneholder veggen for eksempel et Building Materiale som er sterkere enn alle i trappens så vil veggen synes igjennom. Man kan enkelt kontrollere dette ved å markere veggene og/eller trappen, deretter gå på Options > Element Attributes > Building Materials. Da vil de Building Materialene som er i bruk i de markerte elementene få en grønn utheving på listen som gjør det lettere å finne igjen de som er aktuelle.

New Target Surfaces
I Solid Element Operations paletten er dette en innstilling som vanligvis står på Use Own Attributes som vil si at elementet som er definert som Target beholder sine egne attributter etter operasjonen.

mceclip3.png
Dersom man ønsker at elementet som er definert som Target skal få overflater fra elementet som er definert som Operatør kan man velge ‘Inherit from Operator’ her.


Maintain Operations

mceclip4.png

Valgene her vil kun bli aktive når noe er markert. Eksempelvis et elementet man vil legge til som Target

 eller Operatør, eller gjøre om til morph.


Under denne fanen kan man legge til flere operatører eller targets underveis dersom man ser at man f.eks. glemte å markere en vegg, ikke fikk med alle tak eller liknende. Marker elementet som ble utelatt og trykk på Add Target/Operator.


Man kan også fjerne alle dersom man har lagt til feil, her kan man ikke velge enkeltelementer, men alle target eller operatører knyttet til markert element. Man kan også oppheve operasjoner som markerte elementer har til felles.

Hvis man bruker Solid Element Operations for å lage egne objekter som skal brukes videre anbefales det at man konverterer til Morph før man lagrer som eget objekt. Dette kan man enten gjøre ved å markere elementet, høyreklikke og velge Convert Selections to Morph eller man kan gjøre det ved å markere elementet og velge Convert to Morphs i Solid Element Operations paletten.


Fjerne Solid Element Operations
Man kan se oversikt over Solid Element Operations som et element har ved å markere elementet i 3D og trykke på Connect symbolet som kommer opp. Holder man musepekeren over operasjonene på listen kommer det et kryss opp på venstre side som man kan trykke på for å oppheve den enkelte operasjonen.

mceclip5.png
Ønsker man å oppheve alle Solid Element Operations for et element i en operasjon kan man gå på overskriften Solid Element Operations og velge krysset eller man kan gå på Design > Connect > Clear All Connections. Elementet må markeres først.

mceclip6.png

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 8 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen

Se mer