Komplekse profiler

Komplekse profiler

Profile Manager er et verktøy i Archicad der man kan lage sine egne profiler på vegger, dekker og søyler. Man kan hente profiler fra eksisterende elementer ved å velge de man vil jobbe videre på eller man kan tegne elementer fra bunnen av. Man kan også hente informasjon fra detaljer eller snitt.

mceclip0.png
Profile Manager finnes under Options > Complex Profiles > Profile Manager.

Enkleste metoden for å lage sin egen profil, er å markere et element som f.eks. en vegg i plan og jobbe videre med denne. Bruk gjerne en sjiktinndelt vegg som utgangspunkt, dette letter arbeidet man må gjøre i Profile Manager.

 

1. Ved eksisterende element fra planen, marker elementet, høyreklikk og velg Capture Elements Profile. Det kommer da opp et nytt eget tegnevindu for profiler.

 

mceclip1.pngmceclip2.png


Man kan også gå direkte i Profil Manager og velge New Profile, da må man tegne en ny fra bunn av.
Finnes det en profil på listen som kan brukes videre kan man enten velge Duplicate for å beholde den originale i tillegg til det man skal lage, eller man kan trykke på Edit Profile for å redigere profilen uten å beholde originalen.

 

mceclip4.png

2. Tegn med skravurverktøyet det som man ønsker tilført, eller rediger på eksisterende skravur i
tegningen. Det er kun det som er tegnet som skravur som vil bli synlig i modellen når profilen er i bruk. Vær OBS på hvilke building materialer som tilegnes de forskjellige skravurene da dette vil styre hvordan de sammenføyer seg med andre elementer i modellen i etterkant. Det samme gjelder for om skravuret er
definert som Core, Finish eller Other som blir relevant dersom man bruker Partial Structure Display
som f.eks. Core Only i noen views i modellen. Man kan også her sette på Override Surfaces om man ønsker å ha en annen overflate på elementet enn det som følger building materiale som er definert.

 

mceclip6.pngmceclip17.png

3. Under Design Layers i Profile Manager finnes viktige innstillinger for egenskaper i profilen:
Construction er laget for det som skaper profilen (alt som tegnes med skravurverktøyet).

 • Drafting er et hjelpelag, her havner enkeltstreker, mål etc. som ikke vil vises når selve profilen brukes i modellen.
 • Horizontal Stretch styrer hvordan elementer senere kan strekkes i bredde/tykkelse (stipla linjer).
 • Vertical Stretch gir kontroll på hvordan høyden på et element forholder seg (stipla linjer).
 • Opening Reference styrer innsettingspunkt for vinduer, dører etc. (grønne linjer).

  mceclip5.png

Disse kan skrus av og på ved å lukke/åpne øyet eller deaktiveres ved å fjerne haken.
Dersom man for eksempel lager en profil av vegg som har en brystning på 50 mm ut som går opp til 900 mm og kun ønsker at vinduer som settes inn i veggen skal lage hull og listverk for tykkelsen på veggen over denne brystningen, så flytter man Opening Reference linjene til denne delen av veggen.

På bildet ser vi forskjell på hvor Opening Reference er plassert i forhold til brystningen. Til venstre er den satt til veggens tykkelse over brystningen, til høyre er den satt til hele veggens tykkelse inkludert brystningen, vinduet ser derfor ut til å stikke ut av veggen. Vær OBS på at dette også vil påvirke hvordan dører plasseres i veggen.

 

mceclip7.png

4. Når man har justert form og materialer slik man vil så er det viktig at man definerer hvilket verktøy profilen skal være tilgjengelig for under Use with-innstillingen, alternativene er vegg-, søyle- og bjelkeverktøyet. Minst en må være definert. De vises som blått når de er aktive og som grå når profilen er deaktivert for verktøyet. I eksempelet under er profilen tilgjengelig for vegg og søyler, men ikke bjelkeverktøyet.

 

mceclip10.pngmceclip11.png


Når dette er gjort er det viktig at man trykker på Store Profile for å lagre endringene som er gjort.
Selv om profilene brukes med vegg-, søyle- og bjelkeverktøyene betyr ikke det at man kun kan bruke komplekse profiler til dette. Man kan for eksempel også bruke verktøyet til å lage profilerte rekkverk, resepsjonsdisker, sofaer og liknende.

 

mceclip12.pngmceclip13.png

mceclip15.pngmceclip16.png

Komplekse profiler for Archicad 19 eller eldre 

 

Modifiers

Med Medifiers åpner man muligheten for å tilpasse og modifisere profilene lokalt, gjelder foreksempel en. Dette gir mulighter for å forleng, endre og tilpasse en profil akkurt slik den må være for å passe til omgivelsene sine. Man kan lage mer intelligente profiler for vegger, bjelker og søyler ved å definere parametriske kanter i profilredigering. 

Dette tillater forskyvning eller kontroll av individuelle (eller flere) kanter, på instansnivå, enten grafisk eller via elementinnstillinger. Denne forbedringen kombinerer kraften til parametere med friheten til grafisk profiloppretting.

2021-12-28_12-34-18.jpg

Funksjoner inkluderer:

 • En enkelt profil kan manipuleres og redigeres på instansnivå, noe som reduserer behovet for å opprette og administrere flere lignende profiler.
 • Manipuler profilen numerisk via dens innstillingsdialog, eller grafisk i plantegning, seksjon og 3D.
 • Parametriske modifikatorer og deres verdier kan merkes, planlegges og brukes i uttrykksegenskaper.
 • Eksisterende Stretch Zones (omdøpt til Stretch Modifiers) har blitt forbedret for å fungere bedre med parametriske modifikatorer; strekkmodifikatorer kan nå komprimeres.
 • Strekkmodifikatorer har fått nytt navn fra vertikal/horisontal strekk til høyde/bredde strekk.
 • Nye nominelle bredde- og høydedefinisjoner i profilen: disse kan brukes der de totale bredde-/høydeverdiene ikke er de relevante eller nødvendige verdiene for profilen. I innstillingsdialoger kan brukeren redigere den nominelle - med tilbakemelding via verktøytips - for begge verdiene.
 • Oppdatert og live håndtering av enhetlige kontur- og separatorlinjeoverstyringer.
 • Oppdaterte og nye profiler i malen drar nå nytte av disse parametriske modifikatorene.

2021-12-28_12-32-03.jpg

For mer info se også: Create New Offset Modifier 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer