Rotasjon av objekter om X, Y akse

Rotasjon av objekter om X, Y akse
Sett ut et objekt fra biblioteket som man ønsker rotert rundt x, y aksen.

Marker objektet velg så File >Libraries and Objects > Open Object, da kommer man inn i scriptet til det markerte objektet.

Her må det legges inn noen enkle kommandoer for å få mulighet til å rotere objektet rundt x, y aksen.

I valget Parameters (1) legges kommandoen inn. Trykk New(2), og det dukker opp en ny parameter i bunn på listen. Under ”Variable” skriv inn grotx(3), under ”Type” velg Angle(4), under ”Name” skriv inn Rotasjon X(5). Gjenta samme prosedyre for Y aksen(2-5).

 

2021-06-28_14-58-28.jpg


Når Parameterne er lagt inn må det legges inn en kommando i 3D Scriptet. Still kursor øverst i vindu, trykk Enter to ganger slik at man får mulighet til å taste inn ROTX grotx og ROTY groty

2021-06-28_14-35-21.jpg

Videre velges 2D Script(1). Trykk en gang i Scriptet slik at kursor er aktiv, marker hele skriptet ved å trykke Ctrl> A.(2) Trykk på utropstegnknappen slik at det blir et utropstegn foran hver tekst linje.(3)

 

2021-06-28_14-33-27.jpg

Avmarker teksten og skroll til øverste linje i tekstvinduet. Sett kursor foran øverste tekstlinje og trykk Enter. I den tomme linjen skrives inn følgende kommando: PROJECT2 3,270,2. Husk store bokstaver og mellomrom mellom PROJECT2 og 3

2021-06-28_15-03-26.jpg

Trykk så på ”Check Script” for en OK bekreftelse

2021-06-28_14-36-50.jpg

Til slutt velges File > Save As > og lagrer ned objektet i prosjektbiblioteket eller lignende. Går man inn i settingsboksen til det nye objektet vil man se under parameter at man nå kan sette inn rotasjonsvinkler i

X og Y aksen.

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer