Enkel veiledning til Curtain Wall‐verktøyet

Før man starter, er det lurt å tenke over hva man skal tegne med Curtain Wall‐verktøyet. Er f.eks.
mønsteret svært gjentagende eller ikke.


Eksempel 1: Kan med fordel settes opp som ett skjema likt det man skal ha.

2022-06-20_14-26-19.png
Eksempel 2
Flere variable størrelser både på inndeling og selve glassveggene. Grunninnstillingene kan være like, mens selve skjemaet bør være enkelt.


Gjentagende mønster (Sheme)

Settes opp til riktig inndeling.

 1. Columns: Her stiller man inn bredden på hvor stor man ønsker at hver glassseksjon skal være. I eksempelet er det kun A men man kan legge inn flere om man ønsker en stor, så en liten så en stor osv.
 2. Rows: Hvor mange felt man ønsker, det betyr altså gjennomgående horisontale inndelinger. Her er det nå tre med tre ulike størrelser, her kan man tilpasse høyder og fjerne felt om det er ønskelig med pluss og muns i bunnen. 
 3. Pattern origo: hvor ønsker man at utsettningspunktet skal være, som standard er denne satt til at det skal starte med en hel rad og fra plan og opp. 
  NB! Vær oppmerksom på at endres dette etter veggen er satt ut, vil veggen retegnes slikt rytmen/innstillingene for skjema og ting man har jobbet med som vinduer/dører kan forsvinne.
  2022-06-20_14-49-57.png2022-06-20_15-23-35.png
 4.  Forhåndsvisning: I forhåndsvisningen kan man enkelt ved å trykke på panelen avdekke hvilke som er tett eller glass (Distinct panel er tett og Main Panel er glass). Samt kan man ved bruk av knappene i høyre hjøret legge på Crossing Frame om det er ønskelig.

Er det variabelt mønster/inndeling og lengde på glassveggen, ikke bruk for komplisert oppsett. Det er enkelt å legge til nye gridlinjer for deling horisontalt og vertikalt direkte på veggen i etterkant.

 

Rammetyper

 1. Boundary skaper den ytterste rammen og har som standard høyeste prioritet.
 2. Mullion er de vertikale rammedelerne inne i veggen og har middels prioritet.
 3. Transom er posten som deler veggen horisontalt og har normalt lavest prioritet.

Når man trykker på en av de ulike ramme typene så vil man se i visningen på høyre side hvilke rammeverk dette vil påvike.

2022-06-20_15-25-42.png

Dette kan du lese mer om her: Curtain Wall Frames 


Arbeidsteknikk i 3D

Gå til 3D og velg glassveggen som skal redigeres.

 1. Stå i aksonometri, det gir best kontroll.
 2. Velg knappen for å se perpendikulært/rett på veggen.
 3. Klikk på flaten man vil se rett på.
 4. Klikk på Edit.
 5. Paletten hvor man kan styre synlighet på veggens skjema, rammer etc. kommer nå opp.

Ønsker man ikke å se bygget eller andre glassvegger mens man jobber, slå av øyet på
«Enviroment». Skal man jobbe med grid for horisontal og vertikal inndeling, lønner det seg å kun ha
«Scheme» synlig. Ha «Frame» synlig om man skal endre på rammedeler.
Ønsker man en gjennomgående deling med «Mullion» som i eksemplet, er det enklest å først sette ut en
gridlinje og så dra den til plassering man vil referere fra. I eksemplet 1000 og minustegn i etterkant av
tallet (+ i fra andre siden) og «Enter» og den flytter seg tilsvarende (i eks. fra høyre side Boundary).

Snag_2343144f.png


Det er ikke nødvendigvis slik at «Scheme» tilsvarer størrelsen på Boundary i alle tilfeller, dette kommer an på startpunkt og hvor lang/høy glassveggen man tegner er i forhold til skjemainndelingens oppsett og utsettingsposisjon (Punkt 3, nevnt i begynnelsen av denne artikkelen. 

NB!

Det er svært viktig at man jobber på en ryddig måte med CW‐verktøyet. Når man redigerer glassveggen må man sjekke at gridlinjer og Boundary ikke ligger tett sammen eller rett over hverandre, dette kan skape umulig geometri som fører til problemer. Dette kan oppleves som krasj i ArchiCAD med tilhørende BUG‐ rapport og/eller geometrifeil ved IFC‐eksport.
Eksempel på at en gridlinje ligger for nær en Boundary. På grunn av forskjellig prioritering på Boundary og Mullion skaper dette umulige kutt og rammedeler ligger oppå hverandre. Løsning er å slette gridlinjen som ligger inntil Bundary.

Se også:Archicad 25 Manual - Alt om Curtain Wall

Norske videoer:
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer