Import DWG/DXF

Når det gjelder import av DWG/DXF til Archicad er det flere muligheter.
Man kan bruke Merge, Place External Drawing eller Xref. Forskjellen på disse er mengden av informasjon på DWG/DXF-filen etter import.

 

Merge

Ønsker man å bruke DWG/DXF-filen videre i tegningsprosessen, er det anbefalt å bruke denne funksjonen.
File > Interoperability > Merge.
Filen blir importert med alle lagene filen måtte ha, ønsker man å rydde opp i lagene før man fortsetter, kan man gjøre dette på en enkel og rask måte.

For mer info om Merge se også: Merge DWG Import 


Xref

Man kan linke inn DWG/DXF-filer ved å velge File > External Content > Attach Xref.
Husk å velge riktig oversetter. Etter at filen er plassert ut vil alle lagene som følger filen automatisk.

For mer info om Xref se også: Xref DWG Import 


External Drawing

Import av DWG uten lag. Drawing Tool er et importverktøy som man bruker til å importere filer inn i Archicad. Gå på File > External Content > Place External Drawing, man får da opp Browse-vinduet direkte.

Alt som tas inn ved hjelp av importverktøyet legges på ett og samme lag, noe som gjør det svært ryddig når man kun trenger det som et underlag. Man kan bruke dette verktøyet for å hente inn DWG, DXF, PDF,
ArchiCAD Views (interne og eksterne) og andre filtyper som f.eks. bildefiler. Disse filene kan settes ut i planer, snitt, fasader, detaljer og i layoutboken. Det man henter inn blir skalariktig og kan flyttes, roteres og maskeres (som med en viewport). 

For mer info om External Drawing se også: Place External Drawing Drawing Tool DWG Import 

 

 Feature

Merge

Xref

External Drawing

Følger attributtene med?

Eks: lag, linjer, skravurer

Ja, dette blir produsert
ved en merge.

Ja, lagene er separert og låst i layer settings.

Ingen attributter.

Kan attributtene slettes?

Må slettes individuelt.

Dersom man velger
Detach i Xref Manager, kan attributtene slettes i en operasjon.

Nei.

Kan man skru DWG/DXF laget av/på?

Ja.

Ja.

Ja.

Kan DWG/DXF plasseres på et view?

Ja.

Ja.

Ja.

Kan DWG/DXF plasseres på layout?

Ja.

Nei, må i så fall plasseres på view som trekkes over på layout.

Ja.

Kan DWG/DXF ha eget
penneset?

Nei.

Nei.

Ja.

Kan man snappe til
elementer på DWG/DXF?

Ja.

Ja.

Ja.

Kan DWG/DXF skaleres?

Ja.

Ja, dersom man velger Bind I Xref Manager.

Ja.

Følger DWG/DXF filen ved lagring?

Ja, blir en del av filen ved merge.

Ja, dersom man velger

Bind i Xref Manager.

Ja, så lenge den er tilgjengelig på samme sti.

 

Se også flere nyttige artikler som:

Origoplassering i BIM prosjekter 

Kartunderlag 

Oppryddning etter DWG filer er eksplodert til enkelliner explode kommandoen

Importing DXF DWG files into ARCHICAD 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen

Se mer